ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

  ~~zsz1dynow@poczta.onet.pl~~dynowzsz@poczta.onet.pl ~~ ww.zsz-dynow.net 

 

  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

 

 

GALERIE ZDJĘĆ

 

Z  WYCIECZEK, IMPREZ  ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH ORAZ RÓŻNYCH       

UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

Rok szkolny 2019/2020

 

 

 

         
101. Rocznica 0dzyskania Niepodległości        
       

Wycieczka-pielgrzymka do Częstochowy

Zajęcia profilaktyczne

- spotkanie z Policją

Leśne dyktando

konkurs                              rozdanie nagród                                pokazy

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego  2019/20

Boiska szkolne -

 oddanie do użytku

Ślubowanie klas pierwszych 2019-20

Spotkanie z rodzicami

Dzień Edukacji Narodowej

- szkolna akademia


 

 

 

 

 

zsz-dynow.net  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 -2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019