ZSZ w Dynowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

                              im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                                 DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

 www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

      

 

 

 

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

Wpłaty na Radę Rodziców 35 zł od osoby przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze) lub wpłata na

konto nr:  31 9093 0007 2001 0000 0462 0002, BS w Dynowie,

 

w tytule przelewu wpisać:„Imię i nazwisko ucznia – klasa”.            Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat

                                                           Przewodnicząca  Rady Rodziców

                                                                            Urszula Domaradzka

SKŁAD RADY RODZICÓW

   w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

w roku szkolnym 2018/2019

 

Zarząd Rady Rodziców

 

 

                                        1. Przewodnicząca:                          Urszula  Domaradzka

                                        2. Zastępca przewodniczącego:  Ewa          Mól

                                        3. Sekretarz:                                     Anna      Niedzielska

                                        4. Członkowie:                            Agata     Śliwa     

                                                                                     Bożena   Pyś  

 

 

                                                                   Komisja Rewizyjna:

 

                                                Członkowie:     Grazyna       Sołoma

                                                                              Agnieszka   Kuczyńska

                                                                              Ewa            Paździorna

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizuje program

    "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          więcej o projekcie ..>>

         

 ARCHIWUM 2016-17: 1-semestr~2-semestr

 ARCHIWUM 2015-16:1-semestr~2-semestr--   ARCHIWUM 2014-15: I semestr~ II semestr   ARCHIWUM 2013-14: I semestr~ II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

*  Harmonogram egzaminów ( matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)   

Podział godzin 2016/17    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2016/17   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2016/17  zobacz ..>>  pdf

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY – 2016/2017- I semestr - >>jpg

 

Dni wolne: od zajęć szkolnych w roku szkolnym  2015/2016 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEN z dnia 5 października 2010r.zmieniającego

   rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

  

Październik  2016r.

31.10.2016r. – poniedziałek – wszystkie klasy

 

 Maj 2017r.

02.05.2017r. – wtorek – wszystkie klasy

04.05.2017r. – 05.05.2017r.  – czwartek – piątek - wszystkie klasy

08.05.2017r. - poniedziałek - wszystkie klasy

16.06.2017r. - piątek - wszystkie klasy

 

 Październik  2016r. - Czerwiec  2017r.

  

1.    3 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dotyczy klas technikum)

2.    1 dzień  (dotyczy wszystkich klas do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby)

 

 

*  Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu

   oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora.

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl

  •